Privacy verklaring

ABC auto’s respecteert in onze activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk
van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die
dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.
Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet
alleen in uw belang maar ook in het belang van ABC auto’s zelf.
ABC auto’s volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik
van privacygevoelige informatie.
Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde
informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die
informatie kunnen delen.

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u
daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie
te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een product, de aankoop van
een automobiel of met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie
vertrouwelijk wordt behandeld.

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. ABC auto’s draagt geen
verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op
sites van andere partijen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan vindt u op onze
contactpagina alle informatie waarmee u contact met ons kunt opnemen. Uiteraard
waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij
onze service mogelijk kunnen verbeteren.